soi cầu 247, câu lô đề 247
Sin88.net | Nhà cái Hi88 | Hi88 | Jun88 NET88

Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày

Nuôi Dàn Đề 60 Số Khung 2 Ngày Bất Bại Miễn Phí

Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày hiện nay là một phương pháp chơi đề rất hót mà mang lại hiệu quả rất cao.chúng được đông đảo anh em trong giới lô đề áp dụng nhiều hơn .Thời gian rút gọn khung chỉ còn 2 ngày ,tỉ lệ mang lại chiến thắng về cho mọi người cao .Tuy nhiên nhược điểm của phương pháp này đó chính là phải chơi rất nhiều số dẫn tới chi phí đầu tư cũng khá nhiều. Trường hợp trật 1 khung thì cũng phải mất thười gian vài ngày mới kéo lại được vốn.Vì Vậy các bạn đừng lo lắng quá về vấn đề soi cầu , đã có các chuyên gia Caulode247.net giúp các bạn

Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày

Nuôi dàn đề 60 số khung 2 ngày chuẩn

Nhận dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày miễn phí 

Hiện nay tỉ lệ ăn chung của giải đặc biệt đang là 1 ăn 70, cao thì 1 ăn 80. Nhưng hiện nay tại các nhà cái online đã có tỉ lệ ăn tới 1 ăn 99. Điều này sẽ rất tốt cho người chơi.

Tuy nhiên chơi lô đề là trái pháp luật, không được nhà nước cho phép nên nếu có thể thì mọi người hãy chuyển sang chơi xổ số do nhà nước ban hành nhé.

 

Xem thêm => Nuôi 3 Càng Đề Trong Tuần ăn Cao
Xem thêm => Nuôi Đầu Đuôi khung 3 Ngày Chuẩn

NUÔI DÀN ĐỀ 60 SỐ KHUNG 2 NGÀY CHUẨN
NUÔI 2 NGÀY DÀN ĐỀ 60 SỐ KẾT QUẢ
20→21/09/2023 Đầu : 4-5-3-7-9-8 Chờ kết quả
18→19/09/2023 Đầu : 4-1-2-7-9-8   ăn đề 25 ngày 2
16→17/09/2023 Đầu : 4-6-0-7-9-8  ăn đề 65 ngày 2
14→15/09/2023 Đầu : 4-6-3-7-9-8 trượt
13→14/09/2023 Đầu : 4-6-5-7-9-8  ăn đề 50 ngày 1
12→13/09/2023 Đầu : 4-3-5-7-9-8   ăn đề 32 ngày 1
10→11/09/2023 Đầu : 4-3-6-7-9-8  ăn đề 68 ngày 2
09→10/09/2023 Đầu : 2-3-6-5-9-8  ăn đề 52 ngày 1
07→08/09/2023 Đầu : 2-3-6-7-9-8  ăn đề 76 ngày 2
06→07/09/2023 Đầu : 2-3-5-7-9-8  ăn đề 56 ngày 2
05→06/09/2023 Đầu : 2-3-5-7-6-8  ăn đề 67 ngày 1
02→03/09/2023 Đầu : 9-6-5-7-4-3 trượt
31→01/09/2023 Đầu : 9-6-7-6-4-3  ăn đề 79 ngày 2
30→31/08/2023 Đầu : 9-6-5-6-2-3  ăn đề 51 ngày 1
29→30/08/2023 Đầu : 9-6-5-6-7-3  ăn đề 78 ngày 1
28→29/08/2023 Đầu : 9-6-8-6-7-3  ăn đề 85 ngày 1
27→28/08/2023 Đầu : 9-6-8-4-7-3  ăn đề 48 ngày 1
26→27/08/2023 Đầu : 9-6-8-5-7-3  ăn đề 58 ngày 1
25→26/08/2023 Đầu : 9-6-8-5-4-3  ăn đề 43 ngày 1
24→25/08/2023 Đầu : 7-6-8-5-4-3  ăn đề 73 ngày 1
23→24/08/2023 Đầu : 9-6-8-5-4-3  ăn đề 34 ngày 1
22→23/08/2023 Đầu : 7-6-8-5-4-3  ăn đề 79 ngày 1
20→21/08/2023 Đầu : 3-6-7-5-8-9 trượt
19→20/08/2023 Đầu : 3-6-7-5-4-9  ăn đề 87 ngày 1
18→19/08/2023 Đầu : 3-6-7-5-8-9   ăn đề 87 ngày 1
17→18/08/2023 Đầu : 3-4-7-5-8-9   ăn đề 86 ngày 1
15→16/08/2023 Đầu : 0-1-7-5-8-9   ăn đề 19 ngày 2
14→15/08/2023 Đầu : 3-4-7-5-8-9   ăn đề 93 ngày 1
12→13/08/2023 Đầu : 0-1-2-5-8-9   ăn đề 28 ngày 2
11→12/08/2023 Đầu : 3-4-5-6-8-9   ăn đề 99 ngày 1
09→10/08/2023 Đầu : 4-3-5-0-8-9 trượt
08→09/08/2023 Đầu : 4-3-5-6-8-9   ăn đề 66 ngày 1
07→08/08/2023 Đầu : 1-3-5-7-8-9  ăn đề 72 ngày 1
05→06/08/2023 Đầu : 5-6-3-8-4-9 trượt
04→05/08/2023 Đầu : 5-6-3-7-4-9 ăn đề 71 ngày 1
03→04/08/2023 Đầu : 5-6-3-7-8-9 ăn đề 88 ngày 1
01→02/08/2023 Đầu : 5-6-4-7-8-9 trượt
30→ 31/07/2023 Đầu : 3-6-1-7-8-9 ăn đề 15 ngày 2
28→ 29/07/2023 Đầu : 3-6-5-7-8-9 ăn đề 58 ngày 2
26→ 27/07/2023 Đầu : 3-4-5-7-8-9 ăn đề 71 ngày 2
25→ 26/07/2023 Đầu : 2-6-5-7-8-9 ăn đề 59 ngày 1
24→ 25/07/2023 Đầu : 3-5-4-7-8-9 ăn đề 42 ngày 1
23→ 24/07/2023 Đầu : 3-5-6-7-8-9 ăn đề 62 ngày 1
22→ 23/07/2023 Đầu : 3-9-5-6-7-8 ăn đề 33 ngày 1
21→ 22/07/2023 Đầu : 3-9-5-6-7-4 ăn đề 44 ngày 1
20→ 21/07/2023 Đầu : 3-9-5-6-7-8 ăn đề 86 ngày 1
19→ 20/07/2023 Đầu : 3-9-5-6-7-8 ăn đề 39 ngày 1
17→ 18/07/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 ăn đề 80 ngày 2
15→ 16/07/2023 Đầu : 4-3-5-6-7-8 ăn đề 51 ngày 2
14→ 15/07/2023 Đầu : 4-3-5-6-7-8 ăn đề 68 ngày 1
12→ 13/07/2023 Đầu : 4-3-5-9-7-8 trượt
11→ 12/07/2023 Đầu : 2-3-5-9-7-8 ăn đề 31 ngày 1
10→ 11/07/2023 Đầu : 2-3-5-6-7-8 ăn đề 22 ngày 1
08→ 09/07/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 trượt
07→ 08/07/2023 Đầu : 3-4-5-0-7-6 ăn đề 76 ngày 1
05→ 06/07/2023 Đầu : 4-3-5-8-7-6 trượt
03→ 04/07/2023 Đầu : 4-3-5-8-7-6 ăn đề 83 ngày 2
02→ 03/07/2023 Đầu : 2-3-5-8-7-6 ăn đề 23 ngày 1
01→ 02/07/2023 Đầu : 2-4-5-8-7-9 ăn đề 46 ngày 1
30→ 01/07/2023 Đầu : 3-6-5-8-7-9 ăn đề 51 ngày 1
29→ 30/06/2023 Đầu : 2-6-5-8-7-9 ăn đề 20 ngày 1
28→ 29/06/2023 Đầu : 0-1-5-8-3-9 ăn đề 95 ngày 1
27→ 28/06/2023 Đầu : 0-1-5-8-2-9 ăn đề 95 ngày 1
26→ 27/06/2023 Đầu : 4-8-5-6-7-9 ăn đề 93 ngày 1
25→ 26/06/2023 Đầu : 3-8-5-6-7-9 ăn đề 34 ngày 1
24→ 25/06/2023 Đầu : 0-2-5-6-7-9 ăn đề 70 ngày 1
23→ 24/06/2023 Đầu : 1-3-6-7-8-9 ăn đề 60 ngày 1
22→ 23/06/2023 Đầu : 5-3-6-7-8-9 ăn đề 67 ngày 1
21→ 22/06/2023 Đầu : 5-3-6-7-8-9 ăn đề 34 ngày1
19→ 20/06/2023 Đầu : 5-3-4-7-8-9 ăn đề 32 ngày 2
18→ 19/06/2023 Đầu : 5-3-6-7-8-9 ăn đề 51 ngày 1
17→ 18/06/2023 Đầu : 5-3-6-7-8-9 ăn đề 61 ngày 1
15→ 16/06/2023 Đầu : 5-3-6-7-8-9 ăn đề 30 ngày 2
13→ 14/06/2023 Đầu : 5-3-4-7-8-9 ăn đề 54 ngày 2
12→ 13/06/2023 Đầu : 5-2-4-7-8-9 ăn đề 42 ngày 1
11→ 12/06/2023 Đầu : 5-6-4-7-8-9 ăn đề 60 ngày 1
10→ 11/06/2023 Đầu : 5-6-3-7-8-9 ăn đề 36 ngày 1
09→ 10/06/2023 Đầu : 5-6-4-7-8-9 ăn đề 88 ngày 1
08→ 09/06/2023 Đầu : 3-6-4-7-8-9 ăn đề 37 ngày 1
07→ 08/06/2023 Đầu : 3-6-5-7-8-9 ăn đề 57 ngày 1
06→ 07/06/2023 Đầu : 3-6-5-7-8-9 ăn đề 79 ngày 1
05→ 06/06/2023 Đầu : 3-6-2-7-8-9 ăn đề 81 ngày 1
03→ 04/06/2023 Đầu : 3-5-2-7-8-9 trượt
02→ 03/06/2023 Đầu : 3-5-6-7-8-9 ăn đề 63 ngày 1
31→ 01/06/2023 Đầu : 3-5-4-7-8-9 trượt
29→ 30/06/2023 Đầu : 3-5-6-7-8-9 ăn đề 67 ngày 1
28→ 30/05/2023 Đầu : 3-5-6-7-8-9 ăn đề 59 ngày 1
27→ 28/05/2023 Đầu : 3-5-0-7-8-9 ăn đề 37 ngày 2
25→ 26/05/2023 Đầu : 3-5-2-7-8-9 ăn đề 91 ngày 2
24→ 25/05/2023 Đầu : 3-5-6-7-8-9 ăn đề 66 ngày 1
22→ 23/05/2023 Đầu : 2-4-6-7-8-9 ăn đề 72 ngày 2
21→ 22/05/2023 Đầu : 3-4-6-7-8-9 ăn đề 97 ngày 1
19→ 20/05/2023 Đầu : 0-2-5-7-8-9 ăn đề 52 ngày 2
17→ 18/05/2023 Đầu : 3-5-6-7-8-9 ăn đề 32 ngày 2
15→ 16/05/2023 Đầu : 3-4-6-7-8-9 ăn đề 31 ngày 2
14→ 15/05/2023 Đầu : 1-6-5-7-8-9 ăn đề 53 ngày 1
13→ 14/05/2023 Đầu : 3-4-5-7-8-9 ăn đề 49 ngày 1
11→ 12/05/2023 Đầu : 0-1-2-5-6-9 ăn đề 02 ngày 2
10→ 11/05/2023 Đầu : 3-7-5-6-8-9 ăn đề 96 ngày 2
09→ 10/05/2023 Đầu : 3-7-5-6-4-9 ăn đề 46 ngày 2
08→ 09/05/2023 Đầu : 3-7-5-6-8-9 ăn đề 81 ngày 2
06→ 07/05/2023 Đầu : 3-1-5-6-8-9 ăn đề 60 ngày 2
04→ 05/05/2023 Đầu : 3-4-5-6-8-9 ăn đề 47 ngày 2
03→ 04/05/2023 Đầu : 3-4-5-7-8-9 ăn đề 76 ngày 2
01→ 02/05/2023 Đầu : 3-4-5-7-6-9 ăn đề 65 ngày 2
29→ 30/04/2023 Đầu : 0-2-5-7-6-9 trượt
28→ 29/04/2023 Đầu : 0-1-5-8-6-9 ăn đề 96 ngày 1
27→ 28/04/2023 Đầu : 1-2-5-8-6-9 ăn đề 55 ngày 1
26→ 27/04/2023 Đầu : 3-4-5-7-6-9 ăn đề 75 ngày 1
24→ 25/04/2023 Đầu : 3-4-5-8-6-9 ăn đề 83 ngày 2
23→ 24/04/2023 Đầu : 3-4-5-8-6-7 ăn đề 79 ngày 1
22→ 23/04/2023 Đầu : 2-4-5-9-6-3 ăn đề 52 ngày 1
20→ 21/04/2023 Đầu : 3-4-5-9-7-1 ăn đề 14 ngày 2
19→ 20/04/2023 Đầu : 3-4-5-9-7-8 ăn đề 85 ngày 1
18→ 19/04/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 ăn đề 61 ngày 1
17→ 18/04/2023 Đầu : 2-3-5-6-7-8 ăn đề 76 ngày 1
15→ 16/04/2023 Đầu : 9-4-5-6-7-8 ăn đề 48 ngày 2
14→ 15/04/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 ăn đề 34 ngày 2
12→ 13/04/2023 Đầu : 0-1-3-6-7-8 ăn đề 65 ngày 2
10→ 11/04/2023 Đầu : 4-5-3-6-7-8 trượt
10→ 11/04/2023 Đầu : 1-2-3-6-7-8  ăn đề 63 ngày 1
08→ 09/04/2023 Đầu : 4-9-5-6-7-8 trượt
07→ 08/04/2023 Đầu : 3-9-5-6-7-8  ăn đề 36 ngày 1
05→ 06/04/2023 Đầu : 4-9-5-6-7-8 trượt
04→ 05/04/2023 Đầu : 4-3-5-6-7-8  ăn đề 45 ngày 1
03→ 04/04/2023 Đầu : 2-3-5-6-7-8 ăn đề 33 ngày 1
02→ 03/04/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 44 ngày 1
01 → 02/04/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 44 ngày 1
30 → 31/03/2023 Đầu : 1-2-5-6-7-8  ăn đề 81 ngày 2
28 → 29/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 67 ngày 2
27 → 28/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 30 ngày 1
26 → 27/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 65 ngày 1
25 → 26/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 73 ngày 1
24 → 25/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 57 ngày 1
23 → 24/03/2023 Đầu : 6-0-5-9-7-8  ăn đề 83 ngày 1
21 → 22/03/2023 Đầu : 3-0-5-4-7-8 trượt
19 → 20/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 trượt
18 → 19/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8  ăn đề 70 ngày 1
17 → 18/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 ăn đề 89 ngày 1
15 → 16/03/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 ăn đề 81 ngày 2
13 → 14/03/2023 Đầu : 1-2-3-6-4-5 trượt
12 → 14/03/2023 Đầu : 3-6-4-5-7-9 ăn đề 95 ngày 1
11 → 12/03/2023 Đầu : 3-6-4-5-7-9 ăn đề 76 ngày 1
09 → 10/03/2023 Đầu : 3-6-4-5-7-9 trượt
08 → 09/03/2023 Đầu : 3-6-2-5-8-9 ăn đề 87 ngày 1
06 → 07/03/2023 Đầu : 3-6-7-5-8-9  ăn đề 77 ngày 1
05 → 06/03/2023 Đầu : 3-1-7-5-8-9 ăn đề 18 ngày 1
04 → 05/03/2023 Đầu : 3-1-4-5-8-9 ăn đề 43 ngày 1
02 → 03/03/2023 Đầu : 0-1-4-5-2-9 ăn đề 56 ngày 2
28 → 01/03/2023 Đầu : 8-3-4-5-7-9 trượt
26 → 27/02/2023 Đầu : 0-3-4-5-7-9 ăn đề 58 ngày 2
25 → 26/02/2023 Đầu : 1-2-3-4-5-9 ăn đề 15 ngày 1
24 → 25/02/2023 Đầu : 3-4-8-5-7-9 ăn đề 79 ngày 1
23→ 24/02/2023 Đầu : 3-4-8-6-7-9 ăn đề 64 ngày 1
22→ 23/02/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-9 ăn đề 57 ngày 1
21→ 22/02/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 ăn đề 81 ngày 1
20→ 21/02/2023 Đầu : 1-2-5-6-7-8 ăn đề 75 ngày 1
19→ 20/02/2023 Đầu : 3-4-5-6-7-8 ăn đề 64 ngày 1
18→ 19/02/2023 Đầu : 3-4-5-9-7-8 ăn đề 71 ngày 1
16→ 17/02/2023 Đầu : 7-1-3-9-6-8 ăn đề 35 ngày 2
14→ 15/02/2023 Đầu : 0-1-3-5-6-8 ăn đề 58 ngày 2
13→ 14/02/2023 Đầu : 1-2-3-5-6-8 ăn đề 16 ngày 1
11→ 12/02/2023 Đầu : 0-2-3-5-6-8 trượt
10→ 11/02/2023 Đầu : 1-2-3-5-7-8 ăn đề 20 ngày 1
09→ 10/02/2023 Đầu : 0-1-3-5-7-4 ăn đề 37 ngày 1
07→ 08/02/2023 Đầu : 0-1-2-5-8-3 trượt
06→ 07/02/2023 Đầu : 0-1-2-7-8-9 ăn đề 92 ngày 1
05→ 06/02/2023 Đầu : 1-2-0-7-8-9 ăn đề 94 ngày 1
04→ 05/02/2023 Đầu : 1-2-0-4-8-9 ăn đề 48 ngày 1
03→ 04/02/2023 Đầu : 1-2-0-7-8-6 ăn đề 66 ngày 1
02→ 03/02/2023 Đầu : 3-4-5-7-8-6 ăn đề 55 ngày 1
01→ 02/02/2023 Đầu : 0-1-3-4-8-6 ăn đề 38 ngày 1
31→ 01/02/2023 Đầu : 1-2-3-5-8-6 ăn đề 61 ngày 1
30 → 31/01/2023 Đầu : 3-4-5-7-8-6 ăn đề 79 ngày 1
28 → 29/01/2023 Đầu : 2-3-5-7-8-9 ăn đề 79 ngày 2
26 → 27/01/2023 Đầu : 0-1-2-3-4-5 ăn đề 59 ngày 2
25 → 26/01/2023 Đầu : 1-2-3-6-7-8 ăn đề 71 ngày 1

 

Hướng dẫn cách tính dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày chuẩn

Trước khi giới thiệu nuôi đề khung tới mọi người các cách tính dàn đề nuôi 60 số thì các bạn có thể tham khảo thêm Dàn Đề 36 Số Nuôi Khung 3 Ngày. Đây là phương pháp chơi cũng rất hiệu quả và có tỉ lệ chính xác lên tới 99%

Chọn theo giá trị lần lượt

Ở cách này, các bạn sẽ chọn dàn đề 60 số theo 60 giá trị lần lượt trong bộ đếm số. Bước đầu thực hiện là bạn hãy xem lại những con đề đã về qua 7 lượt gần nhất.

Trong tập từ 00 – 99, con số 50 sẽ là mốc dùng để so sánh. Nếu đề có giá trị nhỏ hơn 50, đó là số nhỏ và ngược lại nó là số lớn nếu lớn hơn 60. Dàn đề 60 số cũng chia ra 2 dạng, đó là dàn đề lớn với bộ khung số từ 39 – 99 và dàn đề nhỏ từ 00 – 60.

Khi đã xem qua kết quả là con đề của 7 lượt mở thưởng gần nhất. Hãy xem số lượt đề về dưới 50 và trên 50 đâu sẽ là kết quả về nhiều hơn. Đề về số nhỏ nhiều hơn, hãy chọn dàn đề 60 số lớn là từ 39 – 99 để nuôi 3 ngày.

Ngược lại, nếu đề về số lớn nhiều hơn trong khoảng 7 ngày qua. Hãy chọn nuôi dàn đề 60 số nhỏ trong 3 ngày tới là dàn 00 – 60.

Chọn các con đề chưa về

Ở cách này, mục tiêu mà chúng ta hướng đến là những con đề chưa xuất hiện trong vòng 39 lượt mở thưởng gần nhất. Từ những websie hỗ trợ cung cấp những thống kê xổ số, các bạn có thể dễ dàng xem được thống kê này. Sau đó hãy chọn vào 60 con đề còn lại để nuôi trong 3 ngày kế tiếp.

Kết Luận

Thông qua bài viết trên soi cầu 247 chúng tôi đã bật mí đến bạn cách lập dàn đề 60 số nuôi khung 2 ngày để đánh quanh năm theo khung 2 ngày. Đây được đánh giá là một phương pháp tương đối độc đáo và hiệu quả. Anh em có thể linh hoạt áp dụng để có cách chơi này và mang về hiệu quả.

Từ Khóa: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cùng chuyên mục

Nuôi lô Nuôi 3 Càng Đề khung 7 ngày chuẩn
Nuôi lô Nuôi Đầu Đuôi khung 3 Ngày Bất Bại Thành Công
Nuôi lô Nuôi Dàn Đề 10 Số Khung 3 Ngày Chiến Thắng
Nuôi lô Nuôi Dàn Đề 20 Số Khung 5 Ngày Miễn phí Bất Bại
Nuôi lô Nuôi Dàn Đề 36 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Cực Chuẩn
Nuôi lô Nuôi Dàn Đề 50 Số Khung 3 Ngày Bất Bại Hiểu Qủa Cao


Bản quyền © 2021 Caulode247.NetSoi cầu 247 - Soi cầu 24h - Nuôi lô khung


M88 - k8betĐịa chỉ : Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội
ẨN QC Net88

Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất senvangvietnam savvyvendee hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket